Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Hrubieszów na 2021r

Wywóz odpadów komunalnych z posesji jednorodzinnych

Wywóz odpadów komunalnych z posesji wielorodzinnych