Harmonogram dostarczania wody pitnej dla mieszkańców korzystających z wodociągu Dorohusk

Harmonogram dostarczania wody pitnej dla mieszkańców korzystających z wodociągu Dorohusk

Harmonogram obowiązuje od dnia 23.06.2023 do odwołania

Świerże – od godziny 8 : 00 do 9 : 30 – przy starej pompie w rejonie Szkoły Podstawowej

 

Zamieście/Dobryłówka – od godziny 9 : 45 do 10 : 45 – przy przystanku autobusowym

 

Okopy/Okopy Kolonia – od godziny 11 : 00 do 12 :30  – przy remizie OSP

 

Dorohusk Osada/Zalasocze  – od godziny  12 : 45 do  14 : 45   – parking Urząd Gminy Dorohusk

 

Husynne  –  od godziny  8 : 00 do  9 : 45   – osiedle mieszkaniowe

 

Turka  –  od godziny  10 : 00 do  11 : 00   – boisko

 

Ostrów – od godziny  11 : 00 do  11 : 45   – przy remizie OSP

 

Michałówka – od godziny  12 : 00 do  12 : 45   – przy świetlicy

 

Dorohusk – od godziny 13 : 00 do 14 : 45 – parking przy kościele

INFORMACJA O LICYTACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH RUCHOMYCH

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. podaje do publicznej informacji wykaz środków trwałych ruchomych do zbycia w drodze licytacji, która odbędzie się w dniu 22.12.2020r o godz. 10:30 w siedzibie firmy z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

UWAGA!!!

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest uiszczenie wadium w wysokości 10% danej rzeczy ruchomej do dnia 22.12.2020r do godz 9:30

Regulamin licytacji na sprzedaż składników majątku ruchomego dostępny w siedzibie firmy.

AWARIA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWCE

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI SP.Z O.O. W DOROHUSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU 09.01.2020R. W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA WYSTPIŁA AWARIA SIECI WODOCIGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA. BRAK WODY WYSTPI DO MOMENTU USUNIECIA AWARII.