Polityka prywatności

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie prywatności. Informacja, która opisuje zbieranie, wykorzystywanie, zachowanie i ochronę przez nas Państwa informacji osobowych. Informacja ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej Informacji. W sytuacji, w której przekazują nam Państwo swoje dane osobowe w dowolny sposób, wyrażają Państwo zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas:

  • w celu zrealizowania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa;
  • zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami dla ich przetwarzania (tj. dla wewnętrznych celów administracyjnych, analizy danych, utrzymania zautomatyzowanych systemów archiwizacji danych lub w celu wykrywania przestępstw i zapobiegania im);
  • lub na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym terminie, zgodnie z opisem zamieszczonym w Informacji.

Kim jesteśmy

Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich produktów i usług oferowanych przez:
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku, Kolonia Okopy 49, 22-175 Dorohusk
KRS: 0000119155, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 5631866852
REGON 110198439
Kapitał zakładowy: 7 666 000 PLN