O Firmie

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o. o. w Dorohusku powstał dnia 1 stycznia 1999 r. Myślą utworzenia zakładu było obopólne porozumienie Zarządu Gminy Dorohusk i Rady Nadzorczej SKR Dorohusk. Działalność Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o.  oparta jest na:

  1.  Świadczenie usług rolniczych i transportowych, budowlanych
  2.  Odbiór i gospodarka odpadami
  3.  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  4. Sprzedaż paliw, smarów, części zamiennych, węgla, kruszywa
  5. Zaopatrywanie rolników w pasze, materiały budowlane i środki produkcji
  6. Sprzedaż piasku
  7. Świadczenie usług warsztatowych, naprawa samochodów
  8.  Świadczenie usług w zakresie budowy zbiorników na ścieki
  9. Produkcja materiałów budowlanych
  10. Odśnieżanie oraz inne usługi

Cennik usług i sprzedawanych artykułów dostępny jest w siedzibie jednostki.