Informacja dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmuje następujące rodzaje odpadów:

meble, dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zużyte opony do 120cm.

Tym samym informujemy jakich odpadów niniejsza zbiórka nie uwzględnia:

zużytych opon rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej; szyb samochodowych, części karoserii, foteli samochodowych.

Informacja dot. PSZOK

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Okopy Kolonia 49,

Zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie telefoniczne zamiaru przywiezienia odpadów do wyżej wymienionego Punktu.

Telefon kontaktowy: 82 566 11 02 , 574 400 767.