Informacja dotycząca PSZOK

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów pod adresem Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk

Informuje o wznowieniu przyjmowania odpadów do w/w punktu.

Prosimy o kontakt telefoniczny przed planowanym dostarczeniem odpadów.

Telefony kontaktowe: 82 566 11 02 , 574 400 767.

 

Informacja dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmuje następujące rodzaje odpadów:

meble, dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zużyte opony do 120cm.

Tym samym informujemy jakich odpadów niniejsza zbiórka nie uwzględnia:

zużytych opon rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej; szyb samochodowych, części karoserii, foteli samochodowych.