Kontakt

Adres pocztowy Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o.
Okopy-Kolonia 49
22-175 Dorohusk
Prezes Zarządu 695 749 980
Główna Księgowa 601 650 999
Kierownik Działu Zamówień Usług

82 566 11 02

574 400 767

Kierownik Marketingu 577 502 302
Dział Handlowy/CPN 574 400 677
Kierownik Działu Wodociągowego 723 634 878
Księgowość  82 566 12 06
Strona internetowa  www.gzodorohusk.pl
e-mail

gzodorohusk@data.pl
marketing@gzodorohusk.pl
odpady@gzodorohusk.pl

Stacja Paliw  czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 18.00
w soboty w godz. 7.00 do 15.00
Bank Bank Spółdzielczy Leśniowice o/ Dorohusk
Konto  15 8195 0009 2002 0030 0041 0002  
NIP  5631866852
REGON 110198439  
KRS 0000119155
Prezes Zarządu  Dariusz Kamola 

 

 

.