Informacja dotycząca PSZOK

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów pod adresem Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk

Informuje o wznowieniu przyjmowania odpadów do w/w punktu.

Prosimy o kontakt telefoniczny przed planowanym dostarczeniem odpadów.

Telefony kontaktowe: 82 566 11 02 , 574 400 767.