Informacja dot. PSZOK

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Okopy Kolonia 49,

Zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie telefoniczne zamiaru przywiezienia odpadów do wyżej wymienionego Punktu.

Telefon kontaktowy: 82 566 11 02 , 574 400 767.