Zakończenie inwestycji z dotacji Unii Europejskiej

Zakończenie prac przy projekcie pn.: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku”

 

Szanowni Państwo

 

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. informuje, o zakończeniu realizacji projektu pn: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2.

 

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa energetycznego
i efektywności energetycznej oraz propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
w Gminnym Zakładzie Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Zakres prac jakie zostały wykonane to:

-instalacja na gruncie o mocy 49,995kWp przy ujęciu wody

 

 

-instalacja na gruncie o mocy 26,73kWp przy oczyszczalni ścieków

-oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp

 

Wskaźniki jakie zostały osiągnięte to zainstalowanie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 340 012,28 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 124 394,73 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020