Przetarg

Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku  
Załączniki:  
1. 
ogłoszenie
4. 
przedmiary robót
2. 
SIWZ
5. 
projekty koncepcyjne instalacji
3. 
załączniki do SIWZ
 

Wyjaśnienia do SIWZ:
 
1.. 
wyjasnienie_do_SIWZ z dn. 2020-12-29

2.  

wyjasnienie_do_SIWZ_2020-12-29

   
Zapytania i odpowiedzi:  
   
Informacja o otwarciu ofert:  
1.. 
informacja_z_otwarcia_fert_2020-12-31
 
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty z dnia 2021-01-21